"مركز الدراسات والبحوث الإسلامية في السويد "ابن خلدون

 

Hem

Islamiska Studie och forskningscenter i Sverige är en vetenskaplig och kulturell organisation som grundades 2000, och som syftar till att sprida islamiska kunskaper och kultur på ett akademiskt avseende bland det svenska samhället via alla vetenskapliga och kulturella metoder.


Centrets målsättningar:

1- Att organisera akademiska seminarier och föreläsningar i det svenska samhället om Islams olika frågor, genom att arrangera föreläsningar, konferenser och publikationer.

2- Att planera och starta olika institutioner och friskolor på alla möjliga nivåer i enlighet med det svenska läroplanen, och att främja undervisningen av principerna i Islam och det Arabiska språket samt kulturen i moderlandet.

3- Att förstärka banden av vänskap och främja ömsesidig förståelse mellan muslimer och andra religiösa grupper i det svenska samhället, och bidra till att sprida värden av tolerans och medelvägen.

4- Att introducera och presentera Islam till svenska samhället, samt att ta hand om nya muslimer och konvertiter genom att arrangera utbildningsverksamhet som inriktad till dem.

5- Att arrangera studieresor till historiska och arkeologiska städer, samt erbjuda Haj och Umra resor till de heliga städerna.

6- Att ge religiöst, socialt och kulturrelaterat råd och stöd till individer och muslimska familjer.

7- Att arbeta för spridning av kunskap och vetenskap genom media.


Organisatorisk form av centret:

1- Centret är en fristående juridisk enhet som är ideell förening

2- Centret utgår i sitt tillvägagångsätt och kunskap utifrån Koranen och Sunnah som de förstods och tillämpades av Ahulsunnah Wal Jama’a.

3- Centrets aktiviteter och verksamhet måste vara förenlig med svensk lagstiftning.

4- Centret samarbetar med alla civila och statliga organisationer i och utanför Sverige.

5- Centret uppmuntrar goda och ädla värderingar och uppförande gentemot det svenska samhället.